Linux 0.01, how much memory require to cover only call and subcalls

Hei til alle britiske borgere.
Jeg er en døv mann som bor i Bergen, Norge, motsatt side av sjøen. Jeg prøver å finne hvor mye minne kjernen versjon 0.01, første versjon, virkelig bruker bare med kall og underkall, ikke fullstendig kjerne. Jeg starter først med filen boot.s mellom start: og jmpi go, INITSEG før go: .
Vet noen av britiske borgere i deres hukommelse for 25 år siden hvor mye det krever i original konfigurasjon?

Hi to everyone in Great Britain.
I am a deaf man who is living in Bergen, Norway to the next side of ocean.
I have trying to do something to find out how much this kernel version 0.01, the original release, really using only with calls and subcalls, not the whole kernel. At the first, I am start with the file boot.s between at the start: section and jmpi go, INITSEG before the go: .

Do anyone GB citizen knows in your brain memory for 25 years ago how much that require in original configuration?